Terttu Jurvakainen: Voiko ääneen sanoa. Kustannus HD 2014.

Tervareitti 02.05.2014.