Terttu Jurvakainen: Valo halkaisee pimeyden. Kustannus HD 2017.

Tervareitti 07.03.2017.